Орыс тіркелімі «сертификаттау қауымдастығы»

Санкт-Петербург, Ресей

Орыс тіркелімі «сертификаттау қауымдастығы» – халықаралық және Ұлттық аккредитациялардың кең спектрін ұсынатын ең ірі ресейлік сертификаттау және сараптама ұйымы. Компания жалпыға танылған әлемдік стандарттарға, сертификаттау схемаларына және инспекциялық талаптарға сәйкестікті бағалауды жүргізеді. Сапаны тәуелсіз бағалау білім беру саласын да қамтиды, осы салада “орыс тіркелімі” білім беру мекемелеріне халықаралық тәжірибеге сәйкес білім беру бағдарламаларын, қызметкерлердің біліктілігі мен сапа менеджменті жүйесін түзету бойынша қызметтер кешенін ұсынады.

Жұмыс тобы

Корнева Евгения

Корнева Евгения

"Рурс тіркелімі"- "білім сапасын тәуелсіз қамтамасыз ету" бағдарламасының жетекшісі, Ғ. к.